Tuesday, February 19, 2008

Solāh Itu Tiang Agama


Solāh Itu Tiang Agama

Dengan Nama Allāh, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani;
Segala Pujian dan Kesyukuran hanya kepada Allāh; Selawāt dan Salām keatas Muhammad Rasūllullah, Sallallāhu `alayhi wasallam.

Marilah kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kehadrat Allāh Subhānahu wa ta`ala diatas segala nikmat yang telah dikurniakannya kepada kita, semoga dengan kurniaan tersebut akan menambahkan lagi ketakwaan dan ketaatan kita kepadanya, disamping mengerjakan segala yang disuruh dan meninggalkan segala perkara yang menjadi larangannya.

Makna solāh dari segi bahasa adalah do`ā. Dari istilah syarak ialah solāh yang terdiri daripada perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi pula dengan Salam. 

Solāh juga adalah suatu kewajipan yang wajib dilakukan oleh semua umat Islam, tidak kira ianya miskin, kaya, hamba atau merdeka, lelaki mahupun wanita untuk melakukannya. 

Sabda Rasūlullāh (Sallallāhu `alayhi wasallam): "Ditegakkan Islam atas lima perkara: pengakuan syahadah iaitu tiada tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan allah, pengakuan bahawa Nabi Muhammad itu Rasūlullāh, mendirikan Solāh, mengeluarkan zakat, menunaikan fardhu haji dan berpuasa dibulan Ramadhān". [Al- Bukhari]

Daripada hadis menunjukkan kepada kita bahawa kewajipan solāh amat penting sekali dalam kehidupan seharian bagi setiap individu Muslim. 

Bagi mereka yang meninggalkan solāh adalah berdosa besar kerana ia menjadikan seseorang itu tidak ada keislamannya kecuali mengerjakan solāh pada setiap waktu disamping menunaikan rukun Islam yang lain.

Dalam ertikata lain, Rukun Islam mestilah dikerjakan dan wajib menjadikannya sebagai amalan harian yang berkekalan, supaya tidak cacat sifat keislamannya sebagai seorang Muslim.

Sebahagian daripada masyarakat kita hari ini menganggap bahawa solāh itu sebagai `ibadat untuk perseorangan sahaja, namun sebenarnya ada beberapa hikmah dari segi kemasyarakatan yang terjalin dengan cara berhimpun (berjema`ah didalam masjid-masjid dan surau-surau.Semua ini adalah menjadikan satu jalinan untuk mempereratkan silaturrahim dan kesedaran bersama bagi mencapai keredhaan Allāh Subhānahu wa ta`ala. 

Begitu juga Allāh Subhānahu wa ta`ala mewajibkan keatas mereka supaya melakukan Solāh al-Juma`ah sekali dalam seminggu, disamping mereka berkumpul untuk mengabadikan diri kepada Allāh Subhānahu wa ta`ala, dapat juga mereka berkenal-kenalan diantara satu sama lain, disamping mendengar panduan dan nasihat daripada teks khutbah dibacakan oleh khatib demi kebajikan bersama dalam usaha mencapai keredhaan Allāh Subhānahu wa ta`ala.

Rasūlullāh (Sallallāhu `alayhi wasallam) bersabda: "Solāh berjema`ah lebih afdhal daripada solāh seorang diri dengan beroleh ganjaran 27 darjat". [Riwayat Al-Bakhari]

Solāh dalam kehidupan seseorang Muslim bagaikan alat penggerak atau pemangkin kepada kecemerlangan ummah dan ianya juga merupakan tiang kepada agama kita.

Sabda Rasūlullāh (Sallallāhu `alayhi wasallam): "Solāh itu tiang agama, barangsiapa yang mengerjakannya maka ia menegakkan agamanya dan barangsiapa yang meninggalkannya ia meruntuhkan agamanya". [Riwayat Al-Bakhari dan Muslim]

Daripada hadis yang dibacakan tadi, dapatlah kita fahami bahawa orang yang benar-benar beriman kepada Allāh dan hari akhirat akan merasa bahawa solāh itu adalah satu perkara yang mudah dan senang sekali untuk dikerjakan, berbanding dengan sikap orang-orang yang berjiwa kotor serta keji, yang mana akan merasakan begitu sukar dan amat susah sekali untuk melakukan `ibādah solāh, seolah-olah `ibādah solāh itu menjadi beban kepada kehidupan mereka.

Firman Allāh Subhānahu wa ta`ala: "Sesungguhnya orang-orang munafik itu melakukan tipudaya (terhadap agama) Allāh (dengan perbuatan pura-pura beriman sedang mereka kafir pada batinnya) dan Allah pula tetap membalas tipu daya mereka (dengan membiarkan mereka dalam keadaan munafik). Mereka pula apabila berdiri hendak Solāh, mereka berdiri dengan malas. Mereka (hanya bertujuan) riya' (memperlihatkan Solāhnya) kepada manusia (supaya disangka bahawa mereka oleh orang yang beriman), dan mereka pula tidak mengingati Allāh Subhānahu wa ta`ala (dengan mengerjakan Solāh) melainkan sedikit sekali (jarang-jarang)".

Kalau kita renungi dan amati, bahawa `ibadat Solāh yang kita lakukan lima kali sehari semalam dapat melahirkan beberapa sifat kemanusiaan yang unggul, antaranya: 

1. Sesungguhnya `ibādah Solāh itu boleh melahirkan umat Islam yang terbaik, kerana ibādat Solāh dapat mendidik setiap individu memiliki peribadian yang cemerlang didunia dan akhirat.

2. Solāh juga boleh mencegah kita daripada melakukan perkara-perkara mungkar sebagaimana Firman Allāh Subhānahu wa ta`ala:

"Dan dirikanlah Solāh (dengan tekun), sesungguhnya Solāh itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar". [Al-Ankabut ayat 45]

3. Solāh itu dapat membantu kita samada dalam keadaan senang atau pun susah.

Firman Allāh Subhānahu wa ta`ala: "Wahai sekalian orang-orang yang beriman! mintalah pertolongan (untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan sesuatu perintah tuhan) dengan bersabar dan dengan (mengerjakan ) Solāh, kerana sesungguhnya allah menyertai (menolong) orang-orang yang sabar". [Al-Baqarah ayat 153]

4. Solāh mendidik dan melatih kita menjadi orang yang dapat menghadapi segala kesusahan dengan hati yang tenang dan sabar serta dapat menghilangkan tabi `at sombong dan takabur. Ini kerana orang yang benar-benar mendirikan Solāh tidak sekali-kali takut akan kemiskinan dan keperitan hidup didunia ini.

5. Solāh boleh menghasilkan sifat tetap pendirian, mengekalkan kita dalam mengerjakan sesuatu kebajikan dengan memberi kekuatan, kemahuan serta menyuruh kita memelihara peraturan-peraturannya menguatkan sifat displin diri, berhati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil sesuatu tindakan.

6. Bagi menjadikan hati manusia itu baik dan bersih, ianya perlu dibasuh melalui ibādat solāt, membaca al-Qur`an Karīm dan memperbanyakkan amalan-amalan sunat. Ini dapat memberikan ketenangan hati serta melahirkan rasa cinta kepada Allāh Subhānahu wa ta`ala, disamping akan memperolehi cahaya iman dengan penuh khusyuk dan tawaduk terhadap perintah allah dan larangannya. 

Dengan ini jelaslah kepada kita, bahawa mereka yang tidak mengerjakan ibādat solāh, maka sudah pasti selama-lamanya mereka dalam keadaan berdosa besar kerana hidup dalam kekufuran. Mereka hanya mengenal kebaikan Islam, tetapi tidak terbuka hati untuk beramal ibadat dan menerima ajaran Islam. Oleh itu, bagi mereka yang tidak melakukan solāh, sudah pasti mereka tidak dapat mengenal Allāh Subhānahu wa ta`ala, maka selama itulah pula dia tidak akan pernah mengenal dirinya sendiri. Adakah dirinya seorang yang baik? Seorang yang jujur, seorang yang amanah atau pun dirinya adalah jahat dan penipu? Seorang yang pendengki, pengkhianat, suka melakukan maksiat dan lain-lain lagi. Itulah sifat dan kelakuan orang yang tidak mengenal Allāh Subhānahu wa ta‘ala hasil daripada tindakannya tidak melakukan solāh.

Sebagaimana yang kita maklumi, bahawa rukun Islam yang kedua ialah Solāh Lima waktu sehari semalam. Dalam sebuah hadis Rasūlullāh (Sallallāhu `alayhi wasallam) bahawa seorang lelaki telah bertemu Rasūlullāh (Sallallāhu `alayhi wasallam) lalu ia berkata: 

"Wahai Rasūlullāh! Tunjukkanlah kepada aku satu amalan yang membolehkan aku masuk kesyurga". Maka Rasulūllāh (Sallallāhu `alayhi wasallam) menjawab dengan bersabda:

"Engkau hendaklah mengabadikan diri kepada Allāh Subhānahu wa ta`ala, jangan menyengutukannya dengan sesuatu pun, dirikanlah Solāh sebagaimana yang difardhukan dan keluarkanlah zakat serta berpuasa dibulan Ramadhān". Lalu orang itu berkata: “Demi Allāh yang berkuasa keatas diriku, aku tidak akan menambah atau mengurangi sama sekali apa yang telah dijelaskan kepadaku.”Setelah orang itu beredar, Rasūlullāh (Sallallāhu `alayhi wasallam) bersabda: "Siapa yang ingin melihat ahli syurga, maka lihatlah kepada lelaki itu". [Riwayat Al-Bakhari]

Akhirnya marilah sama-sama kita menilai semula Solāh fardhu yang telah kita kerjakan, kerana Solāh itu penghulu segala ibādat yang telah disyariatkan oleh Allāh Subhānahu wa ta‘ala ketika Rasūlullāh (Sallallāhu ‘alayhi wasallam) dimakrajkan dan juga sekaligus mengangkat darjat solāh sebagai ibadat yang terpenting kerana ibādat solāh bukan hanya mempunyai nilai rohani, tetapi juga nilai pendidikan, kerana ia bukan sahaja membersihkan dosa, bahkan Solāh juga mempu mengubah peribadi manusia jika dia mengerjakannya dengan baik dan sempurna. Insha’Allāh, solāh juga merupakan penawar kepada umat Islam demi mencapai kebahagiaan hakiki dunia dan akhirat.

Wallāhu`alam 

[Via Jais (Khutbah Al-Juma`ah)]


2.6. Opening Supplications of Solāh; 2.7. The Recitation;


All About The Solah

4. Al-Wudhu’ ; 5. Tayammum;
29.   Solāh al-Jumu`ah; 30. The Sanctified Hour of Jumu’ah.

No comments: